Sectors

"El millor moment per a plantar un arbre va ser fa 20 anys. El segon millor moment és ara".

Proverbi xinès

Cita

Cada sector necessita una solució específica_

eDiversa Group ofereix a cada client una solució adaptada a les característiques específiques del seu sector.

Els sectors operen amb dinàmiques particulars en els quals cada integrant requereix de funcions particulars. Així, alguns sectors usen el sistema EDI implantat en tot el seu circuit documental i de forma sistematitzada; uns altres operen amb solucions en factura electrònica especialment dissenyades per a les seves diferents casuístiques; mentre que cada vegada més, l'heterogeneïtat del mercat i les seves diferents dinàmiques obliguen a la implementació de solucions mixtes i específiques que ofereixin serveis concrets que solucionin necessitats específiques i millorin l'eficàcia de les seves cadenes de valor.