Sector

Construcció

08

Construcció_

La construcció és una de les activitats més dinàmiques de l'economia espanyola, amb tal impacte i repercussió que és capaç d'accelerar-la o alentir-la. No obstant això, fins avui, ha estat un sector reaci a la incorporació de les noves tecnologies.

La idiosincràsia i les particularitats del sector fan que històricament la seva gestió habitual requereixi i generi un enorme volum de documents. Això ha originat una necessitat creixent en l'optimització dels processos documentals.

eDiversa Group crea comeDiBuild, una plataforma orientada específicament a l'intercanvi electrònic dels documents comercials propis del sector de la construcció.

Alguns clients del sector Construcció

A eDiversa Group hi ha una solució per a tu.

eDiversa Group, sempre atents a les necessitats dels diferents sectors, ha desenvolupat una plataforma sectorial específica per al sector de la construcció, de la qual es podran beneficiar tant contractistes com industrials i proveïdors. Amb comeDiBuild, arriba la simplificació de la gestió documental al sector de la construcció.