Solució

SILICIE

04

“No temo als ordinadors; el que temo és quedar-me sense ells”

Isaac Asimov

cita

SILICIE_

El SILICIE és el sistema de gestió de la comptabilitat de productes subjectes a impostos especials mitjançant sistemes telemàtics a través de la Seu Electrònica de la AEAT. Aquestes matèries són l'alcohol, el tabac, els hidrocarburs i les matèries primeres emprades per a la seva obtenció.

Les empreses que emmagatzemen, fabriquen, transporten, mouen o comercialitzen productes subjectes a impostos especials com fàbriques, dipòsits fiscals, magatzems fiscals, dipòsits de recepció i fàbriques de vinagre també estan obligades a cenyir-se al sistema de subministrament immediat de llibres comptables.

Què soluciona el SILICIE?_

La implementació del SILICIE permet a l'Administració Pública tenir accés als processos, moviments i existències dels productes objecte de la comptabilitat.

Amb el SILICIE es facilita la gestió i comptabilitat de les dades fiscals de manera telemàtica a l'administració pública, evitant possibles errors.

La declaració dels impostos especials mitjançant el SILICIE redueix les declaracions informatives. Ja no s'haurà de presentar el Model 570 de declaració d'operacions per a hidrocarburs, ni els Models 553 i 548 per a fabricants de productes amb i derivats de l'alcohol.

Deixa els teus llibres en les nostres mans

Simplifiquem els processos de generació i enviament de la comptabilitat dels impostos especials.

Solució SILICIE d'eDiversa Group_

comeDiTax és la plataforma tecnològica d’eDiversa Group, que incorpora les solucions SII i SILICIE. Si la teva empresa està obligada a transmetre els assentaments comptables dels productes subjectes a impostos especials a la Seu Electrònica de la AEAT, amb la Solució SILICIE d’eDiversa Group ho podràs fer de manera fàcil i intuïtiva.

La Solució SILICIE d’eDiversa Group automatitza els processos de generació i enviament dels llibres comptables d'impostos especials a la AEAT. La plataforma d’eDiversa Group processa els fitxers enviats per la teva empresa i els transforma al format requerit per l'Agència Tributària. Posteriorment, els envia a la Seu Electrònica de la AEAT que, al seu torn, els validarà i emmagatzemarà.

A través del sistema de resposta de la AEAT, rebràs les diferents validacions dels fitxers enviats, podent obtenir les respostes d'acceptat o rebutjat. En cas de ser rebutjats, comeDiTax t'informarà de l'error específic que la AEAT indiqui.

Avantatges del SILICIE_

  • Et permet tenir un control absolut sobre les transaccions amb l'Administració Pública.
  • Adaptem la nostra solució al volum d'informació que genera la teva empresa.
  • Custòdia legal dels llibres de registres comptables.
  • Suport tècnic il·limitat per a ajudar-te en l'adaptació al SILICIE.