Sector

Salut

02

Salut_

El sector salut aglutina diferents actors com serveis de salut, farmàcies, logística i proveïdors, que es relacionen entre ells mitjançant el sistema EDI estàndard.

El sector salut ha apostat clarament pel sistema EDI. Els serveis de salut espanyols operen amb sistemes EDI des de fa més d'una dècada. No obstant això, també es veuen afectats per la Llei 25/2013, que estableix que els proveïdors de les administracions públiques espanyoles han d'emetre les seves factures en format Facturae. És per això que les solucions per a l'intercanvi de documents per a aquest sector han de ser mixtes.

Per part seva, els serveis de salut privats opten, cada vegada més, per implementar solucions estàndard EDI per a optimitzar els seus processos comercials.

Al seu torn, i com a factor fonamental de la cadena de subministrament, tant els fabricants com els majoristes farmacèutics opten per implementar solucions EDI híbrides que els permetin intercanviar amb empreses tant públiques com privades i alhora amb les administracions públiques.

Alguns clientes del sector Salut

A eDiversa Group hi ha una solució per a tu.

eDiversa Group, amb una gran experiència en el sector salut, ofereix als seus clients solucions específiques per al sector i adequades a les característiques i necessitats dels seus clients.