El sector tecnològic històricament ha estat masculí i avui dia, per desgràcia, segueix sent-ho. Les dones, com en molts altres sectors, no arriben a representar ni el 30% del total

El mes de març sempre està marcat per la celebració del dia de la dona treballadora. Seguint aquesta tendència, posem el focus en la presència femenina en el nostre sector d'activitat, el tecnològic. En l'àmbit professional seguim molts patrons per costum, sense parar-nos a pensar si amb aquests perseverem amb la xacra històrica de les diferències de gènere. Són molts els sectors on no existeix la paritat. Les àrees d'educació, sanitat o assistència social tenen una representació femenina al voltant del 70%. En canvi, en l'àmbit de la tecnologia les dones representen el 29% del total.

Les desigualtats en el sector tecnològic comencen a les aules. Segueixen a l'hora de cercar feina, ja que en moltes ocasions es qüestiona els coneixements o capacitats de les dones, allunyant-les dels alts càrrecs, i acaba amb la bretxa salarial.
L’observatori d’Igualtat i Ocupació, a l’estudi Competències transformadores per a la igualtat de gènere en la societat i l'economia digital (juny 2020), confirma la gran diferència - de nombre – entre dones i homes assalariats a aquest sector. De cada 10 només 3 són dones. L'estudi també comenta la diferència d'especialització entre sexes: els llocs més tècnics estan ocupats majoritàriament per homes.

Segons Barcelona Digital Talent, les emprenedores 'techies' només representen el 15% del total de les star-ups del sector. Encara més discreta és la representació femenina en els alts càrrecs de les empreses digitals, tan sols un 6%. A més a més, les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadístiques fixen en un 11% la bretxa salarial en la indústria tecnològica, una xifra que ha disminuït un 7% des del 2010.

Un estudi de l’Institut de la Dona i ONTSI, Dones i digitalització: de les bretxes digitals als algoritmes, afirma que només un 2% del total de les dones assalariades a Espanya treballen en el sector TIC, contra el 5,7% d'ocupació masculina. Aquesta escassetat de dones en l'àmbit tecnològic reforça el concepte del sostre de vidre. La conciliació de la vida personal i professional de les dones és més complicada que en altres sectors, ja que són la minoria del col·lectiu i han de decidir si apostar per una millora en la feina o fer un altre pas en la seva vida personal, amb la maternitat, per exemple. A més, existeix una gran fraternitat entre homes, que desplaça a les dones a posicions més vulnerables.

És cert que queda un llarg camí per recórrer per aconseguir la igualtat i equitat en els sectors TIC. Però, com a dada per a l'esperança, d'un temps ençà la situació de les dones ha anat millorant i va guanyant terreny.