En un mercat en constant evolució pels avanços tecnològics, es fa imprescindible l'actualització permanent de coneixement. Sumar esforços i aprofitar el talent és la nostra manera d'oferir als clients el millor de nosaltres mateixos.

Amb aquest objectiu i, amb ànim d'afrontar els futurs reptes, hem adquirit el 90% d’Omatech, empresa capdavantera en el desenvolupament d'aplicacions web i apps. Aquesta operació ve a reforçar el procés d'expansió en el qual es troba eDiversa.
Omatech compta amb una gran reputació en el seu sector, avalada pels seus 18 anys d'experiència i pel prestigi dels seus clients, entre els quals destaquen Mútua Terrassa, FIATC, TNC o Refruiting, entre d’altres. L'equip d’Omatech està format per programadors especialment qualificats capaços d'oferir solucions de gran qualitat, usabilitat i altament creatives.
Amb la incorporació d’Omatech, serem capaços d'oferir solucions més transversals als nostres clients, implementant propostes de negoci que apostin per la innovació digital. A més, aquesta operació ens permetrà reforçar les estructures d’eDiversa, adquirir noves metodologies de treball que ens ajudin a ser més competitius i enfortir la nostra posició al mercat. eDiversa, empresa connectada.

Font: Pròpia