El cicle de vida de tota empresa comença amb la definició i creació del producte o servei que s'oferirà als seus clients potencials. Totes les empreses dediquen grans recursos a aquest pas. No obstant això, en els últims anys s'ha vist que el factor clau per donar valor a una empresa no és tant el producte o servei que ofereix, sinó la seva capacitat d'orientar-se al seu client potencial. Si abans les empreses centraven tots els seus esforços a tenir el millor producte o servei, ara aquests esforços es destinen al fet que els productes o serveis s'ajustin a les necessitats del client. Aquesta és la veritable clau de l'èxit de les empreses.

En què consisteix l'orientació al client?
L'orientació al client és una metodologia de treball que converteix a l'usuari en l'eix sobre el qual giren totes les accions de la companyia. És a dir, que totes les accions de totes les persones que formen una companyia van encaminades a satisfer les necessitats dels seus clients o usuaris.
Aplicar l'orientació al client com a eix central de l'estratègia d'una empresa té molts avantatges. Aquestes són les principals:
- Permet conèixer les inquietuds, gustos i necessitats del client potencial
- L'empresa desenvolupa productes o serveis adaptats a les particularitats del client
- Es crea una cultura de treball alineada amb les necessitats del client
- El treball de tots els departaments de l'empresa està orientat a satisfer les necessitats del client
- Els plans estratègics de les companyies s'adapten als seus interessos
- S'estableixen unes relacions amb els clients basades en la comunicació constant, la qual cosa aporta grans beneficis quant a confiança mútua

Què fem a eDiversa per a orientar-nos al client?

1. Estratègia: a eDiversa apliquem el Customer Centric. És a dir, el client és el que se situa al centre i totes les accions que es plantegen estan enfocades a la seva satisfacció. Un exemple d'això és comeDiCloud, la plataforma que permet gestionar i emmagatzemar tot el flux de documents comercials entre empreses en format electrònic i des del núvol. La migració al núvol suposa un gran avenç, ja que permet als usuaris accedir a la seva plataforma de gestió a qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu.

2. Comunicació: tradicionalment els canals de comunicació de les empreses posen l'accent a destacar els seus punts forts. A eDiversa utilitzem les nostres vies de comunicació per atendre les necessitats, dubtes o inquietuds dels nostres clients i per presentar els productes o serveis dels quals disposem per poder solucionar-les.

3. Servei al client: aquesta és la nostra vocació. I l'assolim gràcies al nostre equip, que ha assumit la satisfacció del client com a objectiu personal. A més, disposem d'un pla de formació perquè les persones que formem eDiversa estiguem preparades per a desenvolupar les solucions que millor s'adaptin a les necessitats dels clients.

4. Innovació: la innovació en els processos de treball és imprescindible. A eDiversa els revisem contínuament amb l'objectiu de guanyar en eficiència i rendibilitat. Així podem dedicar part dels nostres recursos a la I+D+I i aplicar actualitzacions que donin resposta a les noves necessitats que vagin sorgint.


En un moment en el qual la majoria de les empreses compten amb productes o serveis molt similars, l'orientació al client és l'element clau per a diferenciar-se respecte a la seva competència. Conèixer a fons com és l'usuari de cada organització és la millor forma, i l'única, d'oferir-li solucions que, a més de ser més rendibles per a l'empresa, es converteixin en referents dins del mercat.